VAJİNİSMUS KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIR MI?

VAJİNİSMUS KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRIR MI?

Vajinismus hastalarındaki pekçok davranış ve yaşam tarzı faktörlerinin kalp hastalığı riskini artırdığına dair düşünceler giderek artmaktadır. Vajinismustan muzdarip insanların yaşadığı stress otonom sinir sistemi ve hipotalamus-hipofiz-adrenal aks üzerinde bozukluğa neden oluyor. Bu sırayla hipertansiyon, sol ventrikül hipertrofisi, trombosit aktivasyonu, ventrikül aritmi riskini yükselir.

Stress ve kalp hastalığının bağlantılı olduğu bilinmektedir ve pek çok bilimsel çalışmada da gösterilmiştir. Terör saldırıları, doğal afetler, futbol maçları vb. akut kardiyovasküler hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Zihinsel stress, vajinismustan muzdarip hastaların bilişsel belirtilerinden biridir. Kardiak rahatsızlığı olmayan kişilerde laboratuvar ortamlarında yapılan zihinsel stresin sempatik sistemi aktive ettiği gösterilmiştir. Kardiak sempatik sinirler mental stresler tarafından aktive olabilir. Kardiak sempatik liflerin active olması ventriküler aritmi, kalp krizi, ani ölüm riskini artırır. Hipertansiyon kalp hastalığı için risk faktörüdür. Ve primer hipertansiyon mental stres tarafından tetiklenir. Yayınlanmamış başka bir çalışmada vajinismus hastalarında ve kontrol grubunda, bozulmuş otonom sinir sistemiyle ilişkili EKG’leri incelenmiş. P ve QT dalgalarına bakılmış. Sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında vajinismus hastalarında P ve QT dalgalarında anormallikler saptanmıştır. Bu EKG çalışması anksiyete, otonom sinir sistemi bozukluğu ve vajinismus arasındaki ilişkiye açıklar.

Vajinismusta hipotalamu-hipofiz-adrenal aks strese bağlı aktive olur. Ve kandaki stress hormonu kortizon seviyesi yükselir. Artmış kortizon seviyesi glukoz intoleransı, hiperlipidemi gibi metabolik sendrom riskini artırır. Bu metabolik sendrom sadece kalp hastalığı için risk faktörü yaratmaz aynı zaman otonom sinir sistemini de aktive eder. Başarısız her tedavi girişimi hastanın stres ve korkusunun katlanarak artmasına ve bununla ilişkili olarak hormonal aksta bozulma dolayısıyla yukarıda bahsedilen kardiak hastalıklar için zemin hazırlamaktadır.