VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE EN YENİ YAKLAŞIM

VAJİNİSMUS TEDAVİSİNDE EN YENİ YAKLAŞIM

Son yıllarda nöralterapi, vajinismus tedavinde yeni bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Nöralterapi, lokal anestezik madde kullanarak bozulmuş olan beden fonksiyonlarının yeniden normale döndürülmesi esasına dayanır. Nöralterapi bu regülasyonu, otonom sinir sistemini uyararak yapar. Nöralterapinin etki mekanizmasını tam olarak anlayabilmek için otonom sinir sisteminin görevini anlamak önemlidir. Sinir sisteminin vücudun iç organlarla ilgili görevleri denetleyen kısmına otonom sinir sistemi denir. Bu sistem kan basıncı, sindirim sisteminin motilitesini, terleme, vücut sıcaklığı, üreme, boşaltım gibi birçok fonksiyonu denetler. Otonom sinir sisteminin en önemli özelliklerinden biri iç organlarla ilgili işlevlerini hızlı ve güçlü bir şekilde değiştirebilir. Mesala 5-6 saniye gibi kısa bir süre içinde kalp atım hızını iki katına çıkarabilir. Veya bayılmaya neden olacak kadar kan basıncını düşürebilir. Nöralterapi tek başına veya mevcut terapi metotları ile birlikte kullanılabilen bütünsel odaklı regülayon terapi formudur. Vücut üzerindeki belli noktalara lokal anesteziklerle bir uyarı gönderilir ve bu uyarıya vücut tarafından bir yanıt verilir. Nöralterapinin lokal etkilerinin yanı sıra sinirsel, hormonal, hücresel ve psişik düzenleme sistemleri ile etki ettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Vajinismus, vajinayı çevreleyen pelvik taban kaslarının istemsiz kasılması sonucu vajinal penetrasyon sırasında hastanın rahatsızlık, ağrı, acı hissetmesi ya da vajinal penetrasyona hiç izin vermemesidir. Çoğu zaman anksiyetenin somatik bileşenleri, fobik durumlar, panik atak belirtileri vajinismusa eşlik eder. Bu psikolojik bulgular hipotalamus-hipofiz-adrenal aks ile ilişkilidir. Bu koşullar altında hipotalamik kortikotropin salıcı horman artar ve bu hormon, hipofiz bezinden adrenakortikotropin hormon(ACTH) salınımını yükseltir. ACTH düzeyindeki bu artış adrenal korteksten kortizol salınımına sebep olur ve bu hormonal değişiklikler otonomik sinir sistemiyle ilişkili olarak anksiyete bulgularını etkiler. Dolayısıyla vajinismus tedavisinde bu hormonal aksın tedavisi önemlidir. Jinekolojik alan değerlendirilerek, pelvik taban kaslarının gevşemesine yardımcı olacak segmental noktaların enjeksiyonu da tedaviye dahil edilmelidir.