VAJİNİSMUSUN BEYİNDEKİ SİHRİ ÇÖZÜLDÜ!

VAJİNİSMUSUN BEYİNDEKİ SİHRİ ÇÖZÜLDÜ!

World J Psychiatry. 2016 Jun 22; 6(2): 221–225. dergisinde yayınlanan, Türk hekimlerin yaptığı bir çalışmaya göre vajinismus hastalarının beyindeki hipokampus ve amigdala hacimlerinde küçülme tespit edilmiş.

Çalışmanın ayrıtıları şöyle:
Pek çok yerde vajinismus cinsel fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanır ama klinik tabloya baktığınız zaman onun kaygıyla ilişkili olduğu da görülür. Vajinismusun klinik tablosunda fobik durumlar da gözlenir. Anksiyetenin somatik bileşenleri vajinismus tablosuna eşlik eder. Fobik durumlar, anksiyete ve ilişkili klinik bulgular hipotalamus-hipofiz-adrenal aks ile ilişkilidir. Bu koşullar altında hipotalamik kortikotropin salıcı horman artar ve bu hormon, hipofiz bezinden adrenakortikotropin hormon(ACTH) salınımını yükseltir. ACTH düzeyindeki bu artış adrenal korteksten kortizol salınımına sebep olur ve bu hormonal değişiklikler otonomik sinir sistemiyle ilişkili olarak anksiyete bulgularını etkiler. Bu bağlamda, yayınlanmamış başka bir çalışmada vajinismus hastalarında ve kontrol grubunda, bozulmuş otonom sinir sistemiyle ilişkili EKG’leri incelenmiş. P ve QT dalgalarına bakılmış. Sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında vajinismus hastalarında P ve QT dalgalarında anormallikler saptanmıştır. Vajinismus hastaları kalp ritmi ile ilgili kalp hastalıklarına daha yatkındır. Bu EKG çalışması anksiyete, otonom sinir sistemi bozukluğu ve vajinismus arasındaki ilişkiye açıklar.
Beynin hipokampus ve amigdala alanları, duyguların düzenlenmesinde önemlidir. Hipokampus öğrenme ve sözel bellekle, amigdala duygusal ve sosyal davranışları belirleyen duygusal algıyla ilişkilidir.
Öte yandan hipokampal bölge ve anksiyete arasında önemli bir ilişki vardır. Her şeyden önce hipokampus glukokortikoidlerin geri bildirim alanıdır. Bu nedenle endojen glukokortikoid düzeylerine son derece hassastır ve stress modülasyonunu etkileyen önemli bir alandır.

Hipokampus ve amigdala anksiyete modülayonunda önemli bir bölge olmasına rağmen ilk kez bu çalışmada vajinismus ve sağlıklı kişilerdeki hipokampus ve amigdala hacimleri karşılaştırılmıştır. Çalışmaya katılan kişilere MRI çekilmiştir. Ve sonuç olarak vajinismus hastalarında hipokampus ve amigdala bölgelerinde yapısal bozukluklar saptanmıştır. Bu değişiklikler vajinismusun korku ile ilişkili bir durum olabileceği konusunda fikir vermektedir.